In de MR zitten vier leerlingen, vier ouders en acht personeelsleden. Gevraagd en ongevraagd geven zij advies over allerlei verschillende onderwerpen die spelen op school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkomstandigheden, veiligheid of het onderwijs zelf. Het bestuur vraagt instemming of advies aan de MR of de MR neemt zelf initiatief om een onderwerp te bespreken. Meer informatie is te vinden in het medezeggenschapsstatuut, medezeggenschapsreglement en het jaarverslag van de MR. Een overzicht van de besluiten van de MR is hier te vinden.
Een deel van MR zit daarnaast ook in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van het Scala College & Coenecoop College.

Wil je iemand van de MR spreken? Mail dan naar: medezeggenschapsraad@scalacollege.nl