In de MR zitten vier leerlingen, vier ouders en acht personeelsleden. Gevraagd en ongevraagd geven zij advies over allerlei verschillende onderwerpen die spelen op school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkomstandigheden, veiligheid of het onderwijs zelf. Het bevoegd gezag vraagt instemming of advies aan de MR of de MR neemt zelf initiatief om een onderwerp te bespreken.

De MR bestaat dit schooljaar uit deze personen. Meer informatie is te vinden in het

Een deel van MR zit daarnaast ook in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van het Scala College & Coenecoop College.

Vergaderingen medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad komt circa vijf maal per jaar bijeen. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar, en dus nodigen we alle ouders, personeelsleden en leerlingen graag uit om langs te komen indien er een onderwerp op onze agenda staat waar iemand graag bij betrokken wil zijn. Aanmelden kan tot een week voor de vergadering via medezeggenschapsraad@scalacollege.nl.

Agenda's en notulen zullen t.z.t. op deze pagina worden gepubliceerd. De notulen worden niet eerder gepubliceerd dan nadat deze zijn vastgesteld in de eerstvolgende vergadering.

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn de vergaderingen op de volgende momenten:

agenda 14 september 2023notulen 14 september 2023
agenda 14 december 2023notulen 14 december 2023
agenda 29 februari 2024notulen 29 februari 2024
agenda 18 april 2024notulen 18 april 2024
agenda 6 juni 2024notulen 6 juni 2024

Een overzicht van de besluiten van de MR is hier te vinden.

Wil je iemand van de MR spreken? Mail dan naar: medezeggenschapsraad@scalacollege.nl