Documenten

Hier vind je alle belangrijke documenten van het Scala College. Voor overkoepelende documenten verwijzen we je naar de website van onze Stichting.

Good Governance
Download
Koersplan stichting Scala College & Coenecoop College BekijkDownload

Alle relevante documenten zijn te vinden op de website van onze Stichting.

Lessentabel
Download
Lessentabel 2023-2024 BekijkDownload
Lessentabel 2024-2025 BekijkDownload

Inspectie van het onderwijs
Download
Juryrapport excellente school BekijkDownload
Schoolexaminering, kwaliteit van afname BekijkDownload
Schoolexaminering, kwaliteit van afname – herstelonderzoek BekijkDownload
Vierjaarlijks inspectieonderzoek 2019 BekijkDownload

Inschrijven/uitschrijven
Download
Inschrijfformulier 2023-2024 BekijkDownload
Inschrijfformulier 2024-2025 BekijkDownload
Inschrijfformulier voor 3(t)havo en 3(t)vwo 2023-2024 BekijkDownload
Inschrijfformulier voor 3(t)havo en 3(t)vwo 2024-2025 BekijkDownload
Uitschrijfformulier BekijkDownload

Wil je inschrijven voor 3 en 4 vmbo, 4 en 5 havo of 4, 5 en 6 vwo? Neem dan contact op via llnadm@scalacollege.nl.

Privacy (avg)
Download
Gedragscode gegevensbescherming BekijkDownload
Informatiebeveiligings- en privacybeleid St SC & CCC BekijkDownload
Privacyreglement Scala College & Coenecoop College BekijkDownload
Privacyverklaring Scala & Coenecoop College – leerlingen BekijkDownload
Privacyverklaring Scala & Coenecoop College – ouders BekijkDownload
Protocol beveiligingsincidenten en datalekken Scala College BekijkDownload
Toelichting privacy – toestemmingsvragen in SOM BekijkDownload
Toestemmingsformulier voor PR-gebruik BekijkDownload

Diversen
Download
BekijkDownload
Algemene inkoopvoorwaarden BekijkDownload
Examenreglement BekijkDownload
Klachtenregeling BekijkDownload
Klokkenluidersregeling BekijkDownload
Leerlingenstatuut BekijkDownload
Schoolplan 2020-2024 BekijkDownload
Schoolregels BekijkDownload
Schoolveiligheidsplan BekijkDownload

Ondersteuning
Download
Antipest-protocol BekijkDownload
Dyscalculie protocol BekijkDownload
Dyscalculie – achtergrondinformatie BekijkDownload
Dyscalculie – vermoeden van BekijkDownload
Dyslexie – achtergrondinformatie BekijkDownload
Dyslexie protocol BekijkDownload
Dyslexie – vermoeden van BekijkDownload
Hoogbegaafdenbeleid BekijkDownload
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BekijkDownload
Schoolondersteuningsprofiel BekijkDownload

Protocollen
Download
4-8-12-16-verzuimregeling BekijkDownload
Aanwezigheidsbeleid BekijkDownload
Informatie schoolreisverzekering BekijkDownload
Protocol afvoer chemische afvalstoffen BekijkDownload
Protocol blessures sportieve highschools BekijkDownload
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen BekijkDownload
Protocol omgaan met ongewenste omgangsvormen BekijkDownload
Protocol reizen BekijkDownload
Protocol reizen – annuleringsverzekering BekijkDownload
Protocol schoolfeesten BekijkDownload
Protocol schorsing en verwijdering BekijkDownload
Protocol sociale media BekijkDownload
Protocol weeralarm BekijkDownload
Reglement cameratoezicht BekijkDownload