Documenten

Hier vind je alle belangrijke documenten van het Scala College.

Inspectie van het onderwijs
Download
Juryrapport excellente school BekijkDownload
Vierjaarlijks inspectieonderzoek 2019 BekijkDownload

Inschrijven/uitschrijven
Download
Inschrijfformulier 2023-2024 BekijkDownload
Inschrijfformulier voor 3(t)havo en 3(t)vwo 2022-2023 BekijkDownload
Uitschrijfformulier BekijkDownload

Wil je inschrijven voor 3 en 4 vmbo, 4 en 5 havo of 4, 5 en 6 vwo? Neem dan contact op via llnadm@scalacollege.nl.

Diversen
Download
Examenreglement BekijkDownload
Leerlingenstatuut BekijkDownload
Schoolondersteuningsprofiel BekijkDownload
Schoolplan 2020-2024 BekijkDownload
Schoolregels BekijkDownload
Schoolveiligheidsplan BekijkDownload

Privacy (avg)
Download
Gedragscode gegevensbescherming BekijkDownload
Informatiebeveiligings- en privacybeleid St SC & CCC BekijkDownload
Privacyreglement Scala College & Coenecoop College BekijkDownload
Privacyverklaring Scala & Coenecoop College – leerlingen BekijkDownload
Privacyverklaring Scala & Coenecoop College – ouders BekijkDownload
Protocol beveiligingsincidenten en datalekken Scala College BekijkDownload
Toelichting privacy – toestemmingsvragen in SOM BekijkDownload
Toestemmingsformulier voor PR-gebruik BekijkDownload

Lessentabel en overgangsnormen
Download
Bilingual Attitude – Lower Forms  BekijkDownload
Bilingual Attitude – Upper Forms  BekijkDownload
Lessentabel 2022-2023 BekijkDownload
Overgangsnormen havo 2022-2023 BekijkDownload
Overgangsnormen t-havo 2022-2023 BekijkDownload
Overgangsnormen t-vwo 2022-2023 BekijkDownload
Overgangsnormen vmbo b/k 2022-2023 BekijkDownload
Overgangsnormen vmbo t 2022-2023 BekijkDownload
Overgangsnormen vwo 2022-2023 BekijkDownload

Protocollen
Download
4-8-12-16-verzuimregeling BekijkDownload
Aanwezigheidsbeleid BekijkDownload
Antipest-protocol BekijkDownload
Hoogbegaafdenbeleid BekijkDownload
Informatie schoolreisverzekering BekijkDownload
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BekijkDownload
Protocol afvoer chemische afvalstoffen BekijkDownload
Protocol blessures sportieve highschools BekijkDownload
Protocol dyscalculie BekijkDownload
Protocol dyslexie BekijkDownload
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen BekijkDownload
Protocol omgaan met ongewenste omgangsvormen BekijkDownload
Protocol reizen BekijkDownload
Protocol reizen – annuleringsverzekering BekijkDownload
Protocol schoolfeesten BekijkDownload
Protocol schorsing en verwijdering BekijkDownload
Protocol sociale media BekijkDownload
Protocol weeralarm BekijkDownload
Reglement cameratoezicht BekijkDownload

Good Governance
Download
Begroting 2023 Stichting Scala College & Coenecoop College BekijkDownload
Algemene inkoopvoorwaarden BekijkDownload
ANBI-Scala College & Coenecoop College BekijkDownload
Begroting 2022 BekijkDownload
Bestuursreglement BekijkDownload
Infographic – cijfers en resultaten jaarverslag 2021 in één overzicht BekijkDownload
Integriteitscode BekijkDownload
Jaarverslag 2021 Stichting Scala College & Coenecoop College BekijkDownload
Klachtenregeling BekijkDownload
Klokkenluidersregeling BekijkDownload
Koersplan stichting Scala College & Coenecoop College BekijkDownload
Managementstatuut BekijkDownload
Organogram BekijkDownload
Procuratieregeling BekijkDownload
Reglement raad van toezicht BekijkDownload
Statuten Scala College en Coenecoop College BekijkDownload
Toezichtkader BekijkDownload
Treasurystatuut BekijkDownload
Werving en selectie BekijkDownload