“Gelijk kansen bevorderen voor alle leerlingen ongeacht hun achtergrond.” Dat is waar het project “School en Omgeving” voor staat. In onze samenleving zien we echter dat de plaats waar je wieg staat, nog steeds invloed heeft op je toekomst. Dit verschil in kansen willen wij als school actief aanpakken. Onze ambitie is om elke leerling een solide basis te bieden voor een succesvolle overgang naar de volgende levensfase. Deze stevige basis moet resulteren in gelijke kansen, los van sociale, culturele of religieuze afkomst. Deze overtuiging is onze leidraad in al onze inspanningen, zowel binnen als buiten het klaslokaal.

We willen ervoor zorgen dat we als school kunnen voorzien in wat sommige kinderen thuis mogelijk niet kunnen doen, zoals deelnemen aan sportverenigingen, culturele activiteiten zoals een bezoek aan het theater of een museum, of het bieden van ondersteuning bij het maken van het huiswerk.

Daarom gaan we buiten de reguliere onderwijstijd aandacht besteden aan het verrijken van hun dagelijkse ervaringen, bijvoorbeeld door middel van sport en spel, culturele activiteiten en cognitieve ontwikkeling. Het aanbod is beschikbaar voor alle leerlingen die les volgen op onze locatie aan de Henry Dunantweg.

Aanbod activiteiten

Sinds februari 2024 wordt er gebruikgemaakt van de eerste activiteiten, zoals:

  • (sport)activiteiten van Participe (zaalvoetbal en meidenactiviteiten);
  • schoolpedagoog van Kwadraad;
  • buurtsport;
  • dagelijkse huiswerkplekken onder begeleiding op het 7e, 8e en 9e uur;
  • jongerenwerkers in de pauzes en na schooltijd.

Op deze pagina zullen we voortdurend een update geven van het aanbod.