“Gelijk kansen bevorderen voor alle leerlingen ongeacht hun achtergrond.” Dat is waar het project “School en Omgeving” voor staat. In onze samenleving zien we echter dat de plaats waar je wieg staat, nog steeds invloed heeft op je toekomst. Dit verschil in kansen willen wij als school actief aanpakken. Onze ambitie is om elke leerling een solide basis te bieden voor een succesvolle overgang naar de volgende levensfase. Deze stevige basis moet resulteren in gelijke kansen, los van sociale, culturele of religieuze afkomst. Deze overtuiging is onze leidraad in al onze inspanningen, zowel binnen als buiten het klaslokaal.

We willen ervoor zorgen dat we als school kunnen voorzien in wat sommige kinderen thuis mogelijk niet kunnen doen, zoals deelnemen aan sportverenigingen, culturele activiteiten zoals een bezoek aan het theater of een museum, of het bieden van ondersteuning bij het maken van het huiswerk.

Daarom gaan we buiten de reguliere onderwijstijd aandacht besteden aan het verrijken van hun dagelijkse ervaringen, bijvoorbeeld door middel van sport en spel, culturele activiteiten en cognitieve ontwikkeling. Het aanbod is beschikbaar voor alle leerlingen die les volgen op onze locatie aan de Henry Dunantweg.

Aanbod activiteiten

Vanaf 5 februari 2024 kan er gebruikgemaakt worden van de eerste activiteiten. Wij starten kleinschalig om te zorgen dat het goed verloopt, maar verwachten op korte termijn een veel breder scala aan activiteiten aan te kunnen bieden.

Via School en omgeving is het mogelijk om onder begeleiding huiswerk te maken. Dit gebeurt in kleine groepen en kan per lesuur worden ingetekend. Daarnaast zal er 2x per week een extra sportmoment zijn in de gymzaal waar je kunt aansluiten. Intekenen zal via Zermelo gaan.

Op deze pagina zullen we voortdurend een update geven van het aanbod.