Examenklassen en voorexamenklassen

Examenreglement
Examens zijn wel wat anders dan gewone toetsen. Hier gelden dan ook strengere regels en afspraken, die we in het examenreglement hebben opgeschreven. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Wat gebeurt er als je zomaar afwezig bent, spiekt of plagiaat pleegt?
  • Wat kun je doen als je het niet eens bent met de herkansingsregeling?
  • Hoeveel tijd heeft een docent om een examen na te kijken?

We snappen dat jij het als leerling fijn vindt om vast te weten wat we gaan toetsen. Dat lees je dan ook elk jaar in het PTO (Programma voor Toetsing Onderbouw) en het PTA (Programma voor Toetsing Afsluiting).

In de pta's vind je de volgende afkortingen:

  • ED: examendossier, deze onderdelen tellen mee voor het schoolexamen. In de voorexamenklassen tellen ze ook mee voor de bevordering naar het volgende leerjaar.
  • VGD: voortgangsdossier, deze onderdelen tellen mee voor de bevordering naar het volgende leerjaar.

Vanzelfsprekend telt in het laatste leerjaar alles mee voor het examen. Welke stof je voor een toets exact moet bestuderen, of welke eisen er aan een praktische opdracht gesteld worden, verneem je via je docent. Hieronder vind je de pta's voor het schooljaar 2022-2023. 

vmbo basisberoepsgerichte leerweg

pta 3 vmbo bb3 vmbo bb (eindtermen)
pta 4 vmbo bb4 vmbo bb (eindtermen)

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

pta 3 vmbo kb 3 vmbo kb (eindtermen)
pta 4 vmbo kb4 vmbo bk (eindtermen)

vmbo theoretische leerweg

pta 3 vmbo tl3 vmbo tl (eindtermen)
pta 4 vmbo tl4 vmbo tl (eindtermen)

havo

pta 4 havo4 havo (domeinen)
pta 4 thavo4 thavo (domeinen)
pta 5 havo5 havo (domeinen)
pta 5 thavo5 thavo (domeinen)

vwo

pto/pta 4 vwo4 vwo (domeinen)
pto/pta 4 tvwo4 tvwo (domeinen)
pto/pta 5 vwo5 vwo (domeinen)
pto/pta 5 tvwo5 tvwo (domeinen)
pta 6 vwo6 vwo (domeinen)
pta 6 tvwo6 tvwo (domeinen)