Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA/PTO)
We snappen dat jij het als leerling fijn vindt om vast te weten wat we gaan toetsen. Dat lees je dan ook elk jaar in het PTO (Programma voor Toetsing Onderbouw) en het PTA (Programma voor Toetsing Afsluiting).

In de pta's vind je de volgende afkortingen:

  • ED: examendossier, deze onderdelen tellen mee voor het schoolexamen. In de voorexamenklassen tellen ze ook mee voor de bevordering naar het volgende leerjaar.
  • VGD: voortgangsdossier, deze onderdelen tellen mee voor de bevordering naar het volgende leerjaar.

Vanzelfsprekend telt in het laatste leerjaar alles mee voor het examen. Welke stof je voor een toets exact moet bestuderen of welke eisen er aan een praktische opdracht gesteld worden, verneem je via je docent.

Bekijk de pta's voor het schooljaar 2023-2024 en het overzicht van de hulpmiddelen die je tijdens de toetsweken mag gebruiken.

Examenreglement voor (voor)examenklassen
Examens zijn wel wat anders dan gewone toetsen. Hier gelden dan ook duidelijkere regels en afspraken, die we in het examenreglement hebben opgeschreven. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Wat gebeurt er als je zomaar afwezig bent, spiekt of plagiaat pleegt?
  • Wat kun je doen als je het niet eens bent met de herkansingsregeling?
  • Hoeveel tijd heeft een docent om een examen na te kijken?

Examengidsen 2024

Hieronder vind je alle informatie die je nodig hebt om je goed voor te bereiden op je examenperiode!

Examentrainingen
informatieboekje 4 vmbo-tl examentraining 2024

Toetsen en opdrachten
Ook voor het inleveren van toetsen en opdrachten in andere jaren zijn afspraken gemaakt met leerlingen. Deze kun je hier nalezen.