Wil je meer informatie over één van deze onderwerpen? Neem dan contact op met de mentor of teamleider.

Anti-pestcoördinator
Wie gepest wordt, heeft daar vaak zijn verdere leven last van. Terecht dus dat onze anti-pestcoördinator docenten ondersteunt bij het aanpakken van pestgedrag.

Dyscalculie
Ernstige rekenproblemen kunnen wijzen op dyscalculie. Met de begeleiding vanuit het steunpunt Dyscalculie regel je een eventuele dyscalculieverklaring en faciliteiten.

Dyslexie
Dyslexie hóeft een glansrijke schoolcarrière niet in de weg te staan. Met ons steunpunt Dyslexie kijken we wat er nodig is om mee te kunnen draaien.

Externe begeleiding
Jeugdverpleegkundige, schoolwijkagent of leerplichtambtenaar? Soms werken we samen als we leerlingen daarmee beter kunnen helpen.

Hoogbegaafdheid
HB-specialisten die samen met ouders en hoogbegaafde leerlingen kijken welke ondersteuning passend is: dát is het steunpunt Hoogbegaafdheid.

NPO
Een achterstand door corona? Echt niet. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bieden we extra begeleiding: huiswerkbegeleiding, steunlessen, tutoring, extra examentraining of een schoolcoach.

Ondersteuningsteam
Of leerlingen nou vastlopen door langdurige ziekte, AD(H)D, psychiatrische problemen of wat anders: het ondersteuningsteam helpt leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

Decaan
In klas 2 vmbo kiezen leerlingen al voor vakken waar zij eindexamen in gaan doen. Leerlingen in (t)havo- en (t)vwo maken die keuze in klas 3. Decanen en mentoren begeleiden leerlingen bij het maken van de juiste keuzes. Bij twijfel over een pakketkeuze kun je altijd bij de decaan terecht. Zij zijn er ook om leerlingen te informeren en adviseren over vervolgopleidingen. 

Studie- en beroepskeuze
Profiel kiezen, loopbaanoriëntatie of studiekeuze: onze decanen weten er alles van én begeleiden leerlingen bij deze keuzes. Zelf vast meer lezen? Kijk op www.studiekeuze123.nl.

Trainingen
Vier trainingen, één doel: leerlingen een extra duwtje in de rug geven als dat nodig is. Kies voor: je stress de baas, rots en water, meidenweerbaarheid of snel leren is leuk leren.