Anti-pestcoördinator
Wie gepest wordt, heeft daar vaak zijn verdere leven last van. Terecht dus dat onze anti-pestcoördinator docenten ondersteunt bij het aanpakken van pestgedrag. Het anti-pestprotocol biedt handige richtlijnen.

Dyscalculie
Ernstige rekenproblemen kunnen wijzen op dyscalculie. Met de begeleiding vanuit het steunpunt Dyscalculie regel je volgens dit stappenplan een eventuele dyscalculieverklaring en faciliteiten.

Dyslexie
Dyslexie hóeft een glansrijke schoolcarrière niet in de weg te staan. Voor leerlingen met een dyslexieverklaring zijn er verschillende faciliteiten. De collega’s van het steunpunt Dyslexie helpen je de juiste keuzes te maken. Zij organiseren ook de dyslexiescreening in het eerste leerjaar, zodat je zeker weet dat je de juiste ondersteuning krijgt als dat nodig is. 

Externe begeleiding
Jeugdverpleegkundige, schoolwijkagent of leerplichtambtenaar? Soms werken we samen als we leerlingen daarmee beter kunnen helpen.

Hoogbegaafdheid
HB-specialisten die samen met ouders en hoogbegaafde leerlingen kijken welke ondersteuning passend is: dát is het steunpunt Hoogbegaafdheid.

NPO
Een achterstand door corona? Echt niet. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bieden we extra begeleiding: huiswerkbegeleiding, steunlessen, tutoring, extra examentraining of een schoolcoach.

Ondersteuningsteam
Of leerlingen nou vastlopen door langdurige ziekte, AD(H)D, psychiatrische problemen of wat anders: het ondersteuningsteam helpt leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

Decaan
In klas 2 vmbo kiezen leerlingen al voor vakken waar zij eindexamen in gaan doen. Leerlingen in (t)havo- en (t)vwo maken die keuze in klas 3. Decanen en mentoren begeleiden leerlingen bij het maken van de juiste keuzes. Bij twijfel over een pakketkeuze kun je altijd bij de decaan terecht. Zij zijn er ook om leerlingen te informeren en adviseren over vervolgopleidingen. 

Studie- en beroepskeuze
Profiel kiezen, loopbaanoriëntatie of studiekeuze: onze decanen weten er alles van én begeleiden leerlingen bij deze keuzes. Zelf vast meer lezen? Kijk op www.studiekeuze123.nl.

Trainingen
Vier trainingen, één doel: leerlingen een extra duwtje in de rug geven als dat nodig is. Kies voor: je stress de baas, rots en water, meidenweerbaarheid of snel leren is leuk leren.

Wil je meer informatie over één van deze onderwerpen? Neem dan contact op met de mentor of teamleider.

Samenwerkingsverband
Voor alle vragen over Passend Onderwijs kun je natuurlijk terecht op school. Daarnaast vind je
vanaf dit schooljaar ook alle informatie over Passend Onderwijs bij het ouder- en jeugdsteunpunt
Midden Holland en Rijnstreek. Hier vind je bijvoorbeeld informatie over wat een
samenwerkingsverband is, wat zorgplicht is en wat u kunt doen als u denkt dat uw kind extra hulp
nodig heeft. Ook staat hier informatie over hoe wordt samengewerkt met de gemeenten,
bijvoorbeeld voor het organiseren van ondersteuning of leerlingenvervoer.
Als je er niet uitkomt of je wil graag iets overleggen, dan kun je contact opnemen met het
samenwerkingsverband:
www.steunpunt-middenholland-rijnstreek.nl
https://swv-vo-mhr.vertellis.nu/ouderjeugdsteunpunt
https://swv-po-mh.vertellis.nu/ouderjeugdsteunpunt

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Heeft u een vraag over het opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en pedagogen. Iedere medewerker heeft een eigen specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen.