Anti-pestcoördinator
Wie gepest wordt, heeft daar vaak zijn verdere leven last van. Terecht dus dat onze anti-pestcoördinator docenten ondersteunt bij het aanpakken van pestgedrag. Het anti-pestprotocol biedt handige richtlijnen.

Dyscalculie
Ernstige rekenproblemen kunnen wijzen op dyscalculie. Met de begeleiding vanuit het expert team dyscalculie regel je volgens dit stappenplan een eventuele dyscalculieverklaring en faciliteiten. Heeft uw kind al een verklaring? Dan kunt u dit stappenplan volgen.

Dyslexie

Dyslexie hoeft een glansrijke schoolcarrière niet in de weg te staan. Voor leerlingen met dyslexie hebben wij het Expertteam Dyslexie. De docenten uit dit team helpen jou graag verder. Zo organiseren we onder andere workshops voor onze eersteklassers waar wij deze leerlingen leren wat een goede studiestrategie is en wat hun faciliteiten zijn. In dit stappenplan kun je lezen wat wij doen als we een aanmelding ontvangen van een leerling met een dyslexieverklaring.
Mocht het zijn dat de basisschool vermoedens van dyslexie heeft, dan is dit ons stappenplan.

Externe begeleiding
Jeugdverpleegkundige, schoolwijkagent of leerplichtambtenaar? Soms werken we samen als we leerlingen daarmee beter kunnen helpen.

Hoogbegaafdheid
HB-specialisten die samen met ouders en hoogbegaafde leerlingen kijken welke ondersteuning passend is: dát is het expert team Hoogbegaafdheid.

Huiswerk maken op school
Vanaf periode 2 is het voor alle Scala-leerlingen mogelijk om onder toezicht op school huiswerk te maken. Ouders kunnen hun kind in de onderbouw aanmelden om op twee dagen na schooltijd aan de slag te gaan.

Voor bovenbouwleerlingen is het niet nodig om zich vooraf aan te melden. Leerlingen van de Henry Dunantweg zijn dagelijks welkom in hun eigen domein. Daar zijn docenten die het voorbereiden van hun lessen combineren met het toezicht houden op de leerlingen. Leerlingen uit (t)vwo die de lessen volgen aan de Sacharovlaan kunnen elke dag tot 16.00 uur studeren in de mediatheek. Leerlingen kunnen na sluiting van de mediatheek tot 17.15 uur ook op andere werkplekken in het gebouw aan hun huiswerk. Ook tijdens een tussenuur is dit een fijne plek om zelfstandig aan het werk te gaan.

NPO
Een achterstand door corona? Echt niet. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bieden we extra begeleiding: huiswerkbegeleiding, steunlessen, tutoring, extra examentraining of een schoolcoach.

Ondersteuningsteam
Of leerlingen nou vastlopen door langdurige ziekte, AD(H)D, psychiatrische problemen of wat anders: het ondersteuningsteam helpt leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

Decaan
In klas 2 vmbo kiezen leerlingen al voor vakken waar zij eindexamen in gaan doen. Leerlingen in (t)havo- en (t)vwo maken die keuze in klas 3. Decanen en mentoren begeleiden leerlingen bij het maken van de juiste keuzes. Bij twijfel over een pakketkeuze kun je altijd bij de decaan terecht. Zij zijn er ook om leerlingen te informeren en adviseren over vervolgopleidingen. 

Studie- en beroepskeuze
Profiel kiezen, loopbaanoriëntatie of studiekeuze: onze decanen weten er alles van én begeleiden leerlingen bij deze keuzes. Zelf vast meer lezen? Kijk op www.studiekeuze123.nl.

Trainingen
Vier trainingen, één doel: leerlingen een extra duwtje in de rug geven als dat nodig is. Kies voor: je stress de baas, rots en water, meidenweerbaarheid of snel leren is leuk leren.

Wil je meer informatie over één van deze onderwerpen? Neem dan contact op met de mentor of teamleider.

Samenwerkingsverband
Voor alle vragen over Passend Onderwijs kun je natuurlijk terecht op school. Daarnaast vind je
vanaf dit schooljaar ook alle informatie over Passend Onderwijs bij het ouder- en jeugdsteunpunt
Midden Holland en Rijnstreek. Hier vind je bijvoorbeeld informatie over wat een
samenwerkingsverband is, wat zorgplicht is en wat u kunt doen als u denkt dat uw kind extra hulp
nodig heeft. Ook staat hier informatie over hoe wordt samengewerkt met de gemeenten,
bijvoorbeeld voor het organiseren van ondersteuning of leerlingenvervoer.
Als je er niet uitkomt of je wil graag iets overleggen, dan kun je contact opnemen met het
samenwerkingsverband:
www.steunpunt-middenholland-rijnstreek.nl
https://swv-vo-mhr.vertellis.nu/ouderjeugdsteunpunt
https://swv-po-mh.vertellis.nu/ouderjeugdsteunpunt

Jeugd- en Gezinteams
Voor jeugd- en gezinshulp kunt u terecht bij Jeugd- en Gezinsteams Alphen aan den Rijn (JenGTeams). Twijfel niet als u een vraag heeft. Bel hiervoor van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur naar 0172 – 227 000. Aanmelden voor jeugdhulp kan via het aanmeldformulier op www.jengteams.nl. Maakt u zich ernstige zorgen over de veiligheid van uw kind? Lees dan op www.jengteams.nl/crisis wat u kunt doen.