Chromebook
Op het Scala College werken alle leerlingen met een Chromebook. Hierop maken ze oefeningen, zoeken ze naar informatie en communiceren ze buiten de lessen met docenten. Je kunt de Chromebook aanschaffen bij The Rent Company, waarbij je ervoor kunt kiezen of je het koopt of huurt. Meer informatie is te vinden op de pagina leermiddelen.

Highschools, sportklas of tweetalig onderwijs
Voor de highschools, de sportklas en het tweetalig onderwijs wordt een bijdrage gevraagd van tussen de € 100,- en € 225,- per jaar (m.u.v. highschool tennis). De prijs hangt af van het programma en vind je in het kostenoverzicht in de schoolgids.

Kamp, reizen en werkweken
Op het Scala organiseren we verschillende reizen. Zo gaan leerlingen uit het tweetalig onderwijs elk jaar naar het buitenland. De internationale activiteiten van de tto-leerlingen worden gefinancierd vanuit de bijdrage voor tweetalig onderwijs (zie hierboven). Het Scala organiseert ook verschillende reizen voor leerlingen die regulier onderwijs volgen. De kosten van deze reizen variëren per reisbestemming en worden apart in rekening gebracht.

Onze doorlopende schoolreisverzekering biedt dekking over de gehele wereld, voor alle reisjes en uitstapjes die door de school georganiseerd worden, gedurende het gehele jaar. De verzekering is van kracht voor iedere leerling. Docenten en begeleiders zijn gratis meeverzekerd.

Wij gaan ervan uit dat ouders het belang van de extra activiteiten inzien. Het niet voldoen van deze vrijwillige ouderbijdrage leidt echter niet tot uitsluiting van de activiteiten.

Vrijwillige eigen bijdrage
De ouderraad vraagt alle ouders om een vrijwillige eigen bijdrage. Hiermee betaalt zij bijvoorbeeld de projectdagen en de diploma-uitreiking. Deze bijdrage is € 52,50 per kind per schooljaar.

Overig
Tot slot hebben leerlingen ook nog andere lesmaterialen nodig. Om welke materialen dat gaat, lees je hier. In de schoolgids vind je een overzicht alle kosten 2023-2024.

Het kostenoverzicht voor 2023-2024 is hier in te zien.