Cijfers van leerlingen worden gepubliceerd in SOMtoday. Dit is een elektronisch leerlingvolgsysteem dat ook voor jou als ouder toegankelijk is. Het is mogelijk continu de resultaten van je kind in te zien. Daarom ontvangen leerlingen alleen aan het einde van het schooljaar een papieren rapport. Brugklassers krijgen na periode 2 ook nog een cijferoverzicht op papier.

Klopt een cijfer niet? Dan kun je tot uiterlijk tien dagen nadat het cijfer digitaal in SOMtoday is gepubliceerd een bezwaar indienen. Dit kan per mail naar de docent.

Daarnaast maken we gebruik van het programma Zermelo. Daarin staat het rooster. Eventuele (dagelijkse) wijzigingen worden daarin gepubliceerd.