Cijfers van leerlingen worden gepubliceerd in SOMtoday. Dit is een elektronische leeromgeving, waar jij als ouder ook toegang tot hebt. Omdat je hier continu de resultaten van je kind kunt inzien, geven we niet meer elk jaar een tussentijds rapport. Alleen brugklasleerlingen ontvangen die; alle andere leerlingen krijgen een papieren rapport aan het eind van het schooljaar.

Klopt een cijfer niet? Dan kun je tot uiterlijk tien dagen nadat het cijfer digitaal in SOMtoday is gepubliceerd een bezwaar indienen. Dit kan per mail naar de docent.

Daarnaast maken we gebruik van het programma Zermelo.