De ouderraad van het Scala College bestaat uit een groep enthousiaste ouders afkomstig uit verschillende leerjaren en verschillende afdelingen (vmbo, (t)havo en (t)vwo). De ouderraad bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en overige leden. De ouderraad signaleert eventuele problemen of zaken die beter zouden kunnen en zoekt met elkaar naar een oplossing. Daarover wordt de medezeggenschapsraad (MR) geïnformeerd. Ook nieuwe ideeën kunnen aan de orde komen en worden op deze manier voorgelegd. Daarnaast organiseert de ouderraad ieder schooljaar een algemene ouderavond over een actueel thema en is zij betrokken bij de organisatie van projecten of feestelijke activiteiten. In dit reglement staat meer informatie over de ouderraad.  

Wat doet de Ouderraad

  1. De ouderraad vergadert vier tot vijf keer per jaar, waar een lid van de schoolleiding bij aansluit. Vergaderingen zijn altijd in de avond en naast informatief ook gezellig.
  2. De ouderraad helpt bij de organisatie van de diploma-uitreikingen en de examenfeesten.
  3. De ouderraad bedenkt en organiseert zelf projecten zoals het sollicitatieproject en de thema-ouderavonden, speciaal voor ouders samengesteld, met interessante onderwerpen.
  4. De ouderraad financiert mee aan belangrijke projecten binnen school zoals momenteel het media project.
  5. De ouderraad haalt het schoolgeld op (= vrijwillige bijdrage van ouders) waarmee extra uitjes en leuke events voor leerlingen kunnen worden gefinancierd.
  6. Regelmatig deelt de ouderraad kleine attenties uit aan leerlingen zoals bijvoorbeeld een chocoladeletter met Sinterklaas of een attentie met Valentijnsdag.
  7. Ook doet de ouderraad af en toe suggesties ter verbetering van processen en zaken op school. De ouderraad heeft daarin geen beslissende rol zoals de MR (medenzeggenschapsraad, waarin ook leerlingen en ouders zijn vertegenwoordigd).

Vrijwillige ouderbijdrage
Om de extra activiteiten, die niet bekostigd worden door de overheid, mogelijk te maken, wordt elk jaar om een vrijwillige financiële ouderbijdrage gevraagd. Voor schooljaar 2023-2024 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 52,50 per leerling. Jaarlijks wordt een verslag gemaakt van hoe dat geld is besteed. Zie hiervoor “de financiële verantwoording van de ouderraad”. Vragen over de ouderbijdrage kun je stellen door een mail te sturen naar penningmeester@scalacollege.nl.

Op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders
De ouderraad is op zoek naar enthousiaste, betrokken ouders die een bijdrage willen leveren als hulp-ouder en mee willen denken. Volgend schooljaar nemen een aantal ouders binnen de ouderraad afscheid, omdat hun kinderen eindexamen doen en de school zullen verlaten.

Aanmelden
Ben jij een enthousiaste, hulpvaardige ouder die zitting wilt nemen in de ouderraad? Meld je dan aan via email: ouderraad@scalacollege.nl.