Wat is slim.nl?
Slim.nl is een webwinkel, exclusief voor medewerkers en leerlingen van middelbare scholen en mbo-instellingen. Bij slim.nl bestel je eenvoudig en met hoge korting legale software, hardware en accessoires van merken als Microsoft, Adobe, Apple, Nero, McAfee en Norton.

Waarom slim.nl?
Wij vinden het belangrijk dat elke leerling toegang heeft tot goede, legale en betrouwbare software en apparatuur. Dit maken we samen met slim.nl mogelijk. Zij sluiten speciale onderwijsovereenkomsten af met softwareleveranciers. Hierdoor betaal je minder voor je software dan bij andere winkels.

Wat moet je doen? 

  • Ga naar https://slim.nl
  • Maak een account aan als leerling.
  • Selecteer de school.
  • Gebruik als leerling je schoolmailadres om een account aan te maken.
  • De tarieven van o.a. Microsoft en Adobe zijn gebaseerd op het contract dat het Scala College heeft voor het schoolgebruik.