Het draait om jou
Ieder mens is anders. Dus ook jij bent uniek. Dat levert leuke, interessante gesprekken op met je familie, vrienden en klasgenoten. Maar misschien wil jij ook weleens in gesprek met een professional die weer op een andere manier naar jou kijkt en met jou praat. Op het Scala College kun je altijd bij jouw mentor of één van onze vertrouwenspersonen terecht om in gesprek te gaan.

Mocht de hulp/gesprekken met je mentor niet voldoende zijn, dan hebben we meer expertise in huis. Samen met je mentor bespreek je welke route bewandeld kan worden.

Onze schoolcoach kan samen met jou antwoord vinden op bijvoorbeeld de volgende schoolgerelateerde vragen:

  • stel dat je moeite hebt met de drukte op school nu iedereen er gewoon weer is;
  • je merkt dat het opbouwen van de dagelijkse routine veel energie kost;
  • misschien voel je stress voor huiswerk en toetsen;
  • mogelijk vind je het lastig om sociale contacten te onderhouden of weer op te bouwen.

Samen werken jullie aan (school)doelen en het bedenken van oplossingen. In zes tot acht gesprekken leer jij het heft in eigen handen te nemen!

Onze ketenpartners waarmee we samenwerken zijn Participe en Kwadraad. Onze coördinatoren onderwijsondersteuning weten hoe zij gebruik kunnen maken van deze expertise.

De Gender & Sexuality Alliance van het Scala College is het aanspreekpunt voor leerlingen die bezig zijn met hun persoonlijke identiteit. De GSA is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor gelijkgestemden.

Op het Scala ben jij alle aandacht waard. Stel dus je vraag!

Vertrouwenspersonen Gender & Sexuality Alliance