Mocht de hulp van je mentor niet voldoende zijn dan hebben we meer expertise in huis. Samen met je mentor bespreek je welke route bewandeld kan worden.

Onze schoolcoach kan je helpen in een van de volgende situaties: 

  • stel dat je moeite hebt met de drukte op school nu iedereen er gewoon weer is;
  • je merkt dat het opbouwen van de dagelijkse routine veel energie kost;
  • misschien voel je stress voor huiswerk en toetsen;
  • mogelijk vind je het lastig om sociale contacten te onderhouden of weer op te bouwen.

Samen werken jullie aan (school)doelen en het bedenken van oplossingen. In zes tot acht gesprekken leer jij het heft in eigen handen te nemen!

Komen jullie er samen niet uit? Dan kunnen we onze externe partners inschakelen: Kwadraad en Participe.

De Gender & Sexuality Alliance van het Scala College is het aanspreekpunt voor leerlingen die bezig zijn met hun persoonlijke identiteit. De GSA is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor gelijkgestemden.

Op het Scala ben jij alle aandacht waard. Stel dus je vraag!

Vertrouwenspersonen Gender & Sexuality Alliance