De directie legt verantwoording af aan de bestuurder. Ook is er een raad van toezicht die erop toeziet dat de school op een goede manier bestuurd wordt.

Je vindt de namen en emailadressen van het bestuur, de directie, de teamleiders en de raad van toezicht hieronder. Liever iemand spreken? Bel dan het centrale telefoonnummer: 0172-423737.

NaamFunctiee-mail
Frank de Witcollege van bestuursecretariaat@scalacoenecoop.nl
Eric Priveedirecteur bedrijfsvoeringe.privee@scalacollege.nl 
Ezra Meijerdirecteure.meijer@scalacollege.nl
Raymond Petdirecteurr.pet@scalacollege.nl
Eric Streeflandvmbo b/k 3+4e.streefland@scalacollege.nl
Albert Scheerdervmbo-tl 3+4a.scheerder@scalacollege.nl 
Dian van Raaijhavo natuurwetenschappend.vanraaij@scalacollege.nl 
Peter Kaspershavo maatschappijwetenschappenp.kaspers@scalacollege.nl 
Pascal Bloemheuvelhavo 1 en 2p.bloemheuvel@scalacollege.nl
Annelies van Dorsttweetalig havo en vwo 1, 2, 3a.vandorst@scalacollege.nl
Kitty van Leeuwenvwo 1, 2 en 3k.vanleeuwen@scalacollege.nl
Marike van Oosterhoutvmbo 1 en 2 m.vanoosterhout@scalacollege.nl
Marianne Brinksma-Rootert vwo natuurwetenschappenm.brinksma@scalacollege.nl
Arne Bijlard vwo maatschappijwetenschappena.bijlard@scalacollege.nl

De raad van toezicht houdt toezicht op het college van bestuur.

Leden raad van toezicht

Voorzitter:
Dhr. mr. W.S.A.H. Croes
Leden:
Mevr. ir. J.L. van Doesburg
Dhr. B. de Lange
Dhr. R. van der Raaij
Dhr. J. Smid

De leden van de raad van toezicht worden benoemd en opgevolgd volgens een rooster van aftreden.

Het adres van de raad van toezicht is:
Stichting Scala College en Coenecoop College
t.a.v. raad van toezicht
Postbus 458
2400 AL Alphen aan den Rijn
secretariaat@scalacoenecoop.nl