Op het Scala vind je bíjna alle niveaus van middelbaar onderwijs: 

Vmbo beroepsgericht: een praktische opleiding waarmee je naar het mbo kunt;
Vmbo kadergericht: een praktische opleiding waarmee je naar het mbo kunt;
Vmbo theoretische leerweg: een theoretische opleiding waarmee je naar het mbo of de havo kunt;
Havo: een theoretische opleiding waarmee je naar het hbo of vwo kunt;
Vwo: een theoretische opleiding waarmee je naar het wo kunt

Liever leren in het Engels? Kijk dan eens bij ons tweetalig onderwijs voor havo en vwo.

Op welk niveau je de lessen ook volgt, er valt van alles te beleven en te kiezen. Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw.

Onderbouw
De onderbouw is de periode van ontdekken en beleven. Leren is zoveel meer dan de basisvakken volgen. Het is ontdekken wie je bent en wat bij jou past. Op het Scala hebben we ons onderwijs daarom zo ingericht dat hier alle ruimte voor is. Zo kies je voor de eerste twee jaar een highschool, waarin je aan de slag gaat met een talent dat je niet in het gewone onderwijsaanbod vindt, bijvoorbeeld theater of media & design. Of je kiest de sportklas, als jij stiekem droomt van een carrière in de sport.

Daarnaast kun je ook binnen de gewone vakken genoeg kiezen. Iedere leerling leert immers op zijn eigen manier. Zo mag je tijdens de lessen zelf kiezen hoe je leert. Kijk bijvoorbeeld een film met instructies, lees de uitleg of luister naar je docent.

Tot slot zijn er allerlei leuke activiteiten binnen en buiten school, zoals het schoolkamp in het tweede jaar, schoolfeesten en projectdagen. We zeiden toch dat er van alles te beleven is? 

Bovenbouw
In de bovenbouw word je voorbereid op je examen en je vervolgopleiding. Dit doe je onder andere door een profiel te kiezen, waarin je vakken gaat volgen die je nodig hebt voor de vervolgopleiding die je wilt gaan doen. Van de decaan hoor je precies wat er allemaal mogelijk is. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten die je horizon verbreden, zoals de werkweek in het jaar voor je eindexamen, ons succesvolle sollicitatieproject voor vmbo of de Scala Academy voor leergierige vwo-leerlingen. En je wordt natuurlijk voorbereid op dat waar je al die jaren zo hard voor gewerkt hebt: je examen. Als je van het Scala komt, heb je dus kunnen ontdekken wie je bent, heb je ‘gewoon’ goed onderwijs gehad en ben je klaar voor de toekomst!