Docent Engels combineert lesgeven met coaching: Shera Gerber
Zelf heeft Shera Gerber in Alphen aan den Rijn op een andere middelbare school gezeten. Als eindstage van haar opleiding leek het haar leuk om Engels te geven op het Scala College. Toen ze er na het behalen van haar diploma aan de slag ging, werd haar al snel gevraagd om nieuwe docenten te coachen. Ze besloot de uitdaging aan te gaan.

Coach
Het bleek een goed idee te zijn om als (bijna) nieuwe docent nieuwe collega’s te begeleiden. "Als geen ander wist ik waar zij tegenaan liepen. Uit onderzoek blijkt dat 40% tot 50% van de startende docenten binnen drie jaar afhaakt. Een goede begeleiding is dus erg belangrijk." Van die begeleiding werd serieus werk gemaakt. Het Scala College participeerde in een pilotproject dat de Rijksuniversiteit Groningen startte om beginnende docenten zo goed mogelijk in het arbeidsproces te begeleiden, de uitstroom te verminderen en een snellere professionele groei van de startende docent te realiseren. Deze intensieve begeleiding leidt uiteindelijk tot betere resultaten van leerlingen en beter onderwijs. Op het Scala College is toen een driejarig inductietraject ontwikkeld. Inmiddels heeft het ministerie van OCW van de pilot een landelijk project gemaakt: Begeleiding Startende Leraren. Shera Gerber begeleidt nu als ervaringsdeskundige deelnemende scholen in Zuid-Holland met het maken van hun eigen inductietraject.

Studentenbegeleider
Haar takenpakket werd verder uitgebreid met het begeleiden van studenten. Het Scala College is een Academische Opleidingsschool en biedt studenten van het ICLON uit Leiden en de Hogeschool Utrecht een stageplaats om ervaring in de praktijk op te doen. "Per vestiging is er een docent die studenten begeleidt. We hebben regelmatig contact over allerlei praktische zaken. De meer beleidsmatige items bespreek ik ook met het Scala-onderzoeksteam. We formuleren doelstellingen en beleid en delen onze visie met de directie die het belang van een goede docent- en studentbegeleiding onderschrijft."

Docent Engels
Veel uren besteedt Shera Gerber aan haar taak als schoolopleider. Ze heeft een cursus gevolgd en staat als lerarenopleider geregistreerd bij het VELON (Vereniging voor Lerarenopleiders Nederland). Daarnaast geeft ze ook nog Engels aan klassen in de onderbouw. "Ik vind het leuk om les te geven en krijg veel energie van de leerlingen. Door ook zelf voor de klas te staan ben ik bovendien een betere gesprekspartner voor de docenten en studenten die ik begeleid. Ik probeer leerlingen én docenten steeds te stimuleren om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Door 'in het diepe te springen' creëer je kansen. Ik ben daar zelf een voorbeeld van."