Naam: Lodewijk Koopman
Vak: natuurkunde en onderzoeksvaardigheden
Soort onderwijs: vwo bovenbouw, met soms een klas in 3-(t)vwo
Hoe lang werkzaam op het Scala College: sinds 2010

Als je een buitenstaander uit wil leggen wat voor soort school het Scala is. Wat zeg je dan?
Het Scala is een dynamische, maar degelijke school met enthousiaste docenten en leerlingen. We proberen leerlingen te laten presteren en zich te ontplooien. Over het algemeen heerst er een positieve en open sfeer in de school.

Scholen zeggen altijd: de leerling staat centraal. Vind je dat dit op het Scala ook daadwerkelijk het geval is?
In ieder geval staat goed onderwijs centraal. De laatste jaren werken we in ieder geval op de bovenbouw toe naar meer gepersonaliseerd onderwijs. Dat stelt de leerling nog meer centraal.

Geeft de school, of heeft de school jou de kans gegeven je verder te ontwikkelen?
Het Scala geeft medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het behalen van een aanvullende masteropleiding, of het uitvoeren van promotieonderzoek. Er wordt hiervoor wel initiatief van de medewerker verwacht.

Staat het Scala open voor onderwijsvernieuwing?
Het Scala staat zeker open voor vernieuwingen. Op de verschillende locaties zijn er projecten gestart om het onderwijs op het Scala verder te ontwikkelen en toekomstbestendig te maken. We kijken daarvoor goed naar ontwikkelingen op andere scholen en leren daar veel van. Maar we houden ook vast waar we nu al goed in zijn. Dus niet vernieuwen om het vernieuwen.

In welke opzichten is het Scala College een bijzondere school?
Ik denk dat het Scala bijzonder is doordat het een degelijke school is met goede eindexamenresultaten. De school blijft echter kritisch kijken naar wat er beter kan. We staan niet stil. Voor leerlingen is er verder veel te kiezen op onze school. Zo hebben we tweetalig onderwijs, is er keuze uit verschillende highschools en in de bovenbouw van het vwo een Scala Academy met verschillende (vrijwillige) cursussen.

Rommelt iedereen maar wat aan op het Scala of is er sprake van onderlinge samenhang?
Met zo'n grote school is het een uitdaging om voor samenhang te zorgen. Dat lukt naar mijn idee heel aardig, maar het is niet iets vanzelfsprekends: je moet daar continu mee bezig zijn. Een aandachtspunt op veel scholen, ook op het Scala, is de aansluiting tussen onder- en bovenbouw. Dat is iets waar we voortdurend aan werken.