Naam: Alex Schoneveld
Vak: geschiedenis
Soort onderwijs: onderbouw vwo
Werkzaam op het Scala College: sinds 2007

Als je een buitenstaander uit wil leggen wat voor soort school het Scala is. Wat zeg je dan?
Het Scala is een school waar leerlingen en docenten aangesproken worden op hun eigen kwaliteiten en interesses. Hierdoor ontstaat er een prettig en veilig leer/werk klimaat.

Scholen zeggen altijd: de leerling staat centraal. Vind je dat dit op het Scala ook daadwerkelijk het geval is?
Jazeker. Op het Scala werken docenten met hart voor de leerlingen. Als school proberen wij de leerling op de juiste manier te prikkelen om alles uit zichzelf te halen.

Geeft de school, of heeft de school jou de kans gegeven je verder te ontwikkelen?
Op het Scala College ben ik begonnen als onderwijsassistent, heb ik mijn opleiding tot docent geschiedenis mogen doen. Later ben ik mentor, sectieleider en projectleider iPad geworden. Ik denk dat dit deze vraag wel voldoende beantwoordt.

Staat het Scala open voor onderwijs vernieuwing?
Absoluut. Als iPad-projectleider maak ik de vernieuwingen van dichtbij mee. Het is fijn om te zien dat wij een docententeam hebben dat hier ook in mee gaat.

In welke opzichten is het Scala College een bijzondere school?
Het Scala College is voor mij echt een tweede thuis. ik ben 31 en dus al een derde van mijn leven werkzaam op het Scala. Nu weet ik dat het onderwijs sowieso wel een sector is waar veel mensen lang bij dezelfde werkgever blijven, maar het Scala is hierin echt bijzonder. De loyaliteit en inzet voor de school die ik hier merk is uniek.

Rommelt iedereen maar wat aan op het Scala of is er sprake van onderlinge samenhang?
We zijn dan wel een grote school, maar binnen de verschillende teams en secties is er veel onderling overleg. Dit zorgt voor samenhang. Ik denk wel dat er hierin nog een slag te maken is en ben dan ook erg blij dat we volgend schooljaar kijken naar de invulling qua tijd en momenten van vergaderingen. Samen vooruit.