Nieuws Leestijd: 3 minuten, 3 seconden

Tweede editie Groene Hart Conferentie: ‘Co-creatie werkt!’

Leiden, 25 januari 2024 - mboRijnland organiseerde op 25 januari 2024 voor de tweede
keer de Groene Hart Conferentie, een bijeenkomst voor leidinggevenden in het
voortgezet (beroeps)onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Soepele overgang vo naar mbo
Doel van de conferentie is om met elkaar in gesprek te gaan over het versterken van de
samenwerking tussen vo en mbo, met als specifieke focus een soepele overgang van het
voortgezet onderwijs naar het mbo. De conferentie biedt een platform om belangrijke
uitdagingen aan te pakken, zoals de arbeidsmarkttekorten, het gebrek aan
onderwijspersoneel, het voorkomen van uitval en de vereiste transities op het gebied van
energie en klimaat.

Otto Jelsma, bestuursvoorzitter mboRijnland: “Mooi om met zovelen uit het voortgezet en
middelbaar beroepsonderwijs samen te komen. De uitdagingen waar we als samenleving en
als regio en het onderwijs voor staan, kunnen we alleen met elkaar oplossen. Wij geloven in

een sterk regionaal netwerk, dat zit in ons DNA.”

Dezelfde taal
In een tijd waarin de onderwijssector voor grote uitdagingen staat, is het van cruciaal belang
dat het voortgezet onderwijs en het mbo de krachten bundelen. De Groene Hart Conferentie,
met als titel ‘Co-creatie werkt!’, benadrukt onder andere het belang van goede
basisvaardigheden, een goede begeleiding van leerlingen en studenten en het anders en
efficiënter (samen)werken in het onderwijs. Alleen met gezamenlijke inspanningen en het
spreken van dezelfde taal kunnen onderwijsinstellingen jongeren optimaal voorbereiden en
begeleiden naar een passende vervolgopleiding en een succesvolle integratie op de
arbeidsmarkt. “Trek die schotten weg tussen vo, vmbo en mbo”, aldus Jelsma.

Doorlopende leerroutes
Een belangrijke ontwikkeling die tijdens de conferentie wordt belicht, zijn de doorlopende
leerroutes. Hiervan worden inspirerende voorbeelden gedeeld zoals succesvolle regionale
samenwerkingen in de techniek, horeca en logistiek tussen mboRijnland en middelbare
scholen als Scala College, de Goudse Waarden, Coenecoop College, Yuverta, ’s
Gravendreef College, Oranje Nassau College en Teylingen College-KTS. De
samenwerkingen werpen hun vruchten af: meer leerlingen zijn gemotiveerd voor een
vervolgopleiding en maken deze ook af.

Frank de Wit, bestuurder Scala College en Coenecoop College: “In alle sectoren zijn er
helaas tekorten aan vakmensen en professionals. En op je weg om je te kwalificeren om

zo'n vak uit te oefenen word je tussendoor ‘afgeleid’ door examens in het voortgezet
onderwijs. Dat zou niet nodig hoeven zijn.”


Goede begeleiding en warme overdracht
Naast de doorlopende leerroutes staat de Groene Hart Conferentie stil bij een goede
begeleiding en warme overdracht van leerlingen en studenten bij het maken van
weloverwogen keuzes voor vervolgonderwijs. Door middel van workshops en interactieve
sessies delen deelnemers hun kennis en ervaringen en gaan ze in gesprek om gezamenlijke
oplossingen te vinden voor de complexe vraagstukken in het onderwijs.

Bovendien verkennen de scholen uitwisseling van personeel om de tekorten aan docenten
het hoofd te bieden. Dit idee staat nog in de kinderschoenen, maar wordt gezien als een
serieuze mogelijkheid.

Flexibel onderwijs
Ook Leven Lang Ontwikkelen (LLO) krijgt een steeds grotere plek in het middelbaar
beroepsonderwijs: om actueel te blijven is het bijscholen, omscholen en herscholen van
personeel essentieel. mboRijnland biedt voor een groot aantal opleidingen flexibel onderwijs
aan in de vorm van losse modules en keuzedelen om aan de vraag van werkgevers,
werknemers en studenten te voldoen.
De Groene Hart Conferentie 2024 belooft een inspirerende en vruchtbare dag te worden van
ontmoeting, verbinding en gezamenlijk werken aan een toekomstbestendige aansluiting
tussen onderwijsinstellingen onderling en die tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Over mboRijnland 
mboRijnland is een onderwijsinstelling in regio Rijnland met 12 locaties in zes gemeenten:
Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer.
Naast middelbaar beroepsonderwijs verzorgt mboRijnland ook vavo (vwo, havo en vmbo-t
voor volwassenen) via Next College. Daarnaast bieden we Beroepshavo aan voor diverse
opleidingen en maatwerk onderwijs. Er zijn 1800 mensen werkzaam bij mboRijnland en
jaarlijks volgen er ruim 17.000 studenten onderwijs. mboRijnland legt met zijn onderwijs de
basis voor een inclusieve en duurzame samenleving, waarin iedereen meetelt, van waarde is
en de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Kijk op www.mborijnland.nl voor
meer informatie.