Ouder Leestijd: 0 minuten, 15 seconden

Nieuwe oudergeleding medezeggenschapsraad

In september hebben de ouders/verzorgers van de leerlingen van het Scala College een oproep ontvangen om zich verkiesbaar te stellen voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

Een drietal ouders hebben hierop gereageerd. Omdat er drie plekken te vergeven waren, zijn verkiezingen niet noodzakelijk. Hier stellen de nieuwe kandidaten zich aan u voor

Recente nieuws items