Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Algemeen
Het Coenecoop College besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en gebruiksvriendelijkheid van de website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het  Coenecoop College is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet evenals technische storingen. Mocht je onvolkomenheden tegenkomen, contacteer ons dan.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de website van het Coenecoop College is voor eigen rekening en risico. Het Coenecoop College sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van onze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Het Coenecoop College behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Het Coenecoop College is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze veranderingen of beëindigingen.

Hyperlinks
De websites van het Coenecoop College bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van het Coenecoop College liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Het Coenecoop College is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Coenecoop College is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s of andere berichtgeving op enige wijze te verspreiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Coenecoop College.

Het Coenecoop College respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens welke in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketingdoeleinden. Wel kunnen deze gegevens door het Coenecoop College worden gebruikt voor marketingdoeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u in met dit gebruik hiervan.